Gezonde Werkvloer scan

Ben jij benieuwd hoe vitaal jouw eigen werkomgeving is of die van jouw werkgever? Benut dan deze scan! De scan geeft je de mogelijkheid om als JOGG-regisseur, JOGG-beleidsmedewerker of HR-manager in gesprek te gaan over de gezonde werkomgeving & vitaliteit op de werkvloer. Vitaliteit is een combinatie van leefstijl, gezondheid en energie. In welke mate je je vitaal en fit voelt, wordt beïnvloed door een combinatie van factoren vanuit de werk- en thuissituatie.

Ontdek samen direct hoe jullie het doen en waar verbetering mogelijk is. De scan bestaat uit 4 verschillende dimensies en een checklist.  Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Kies per vraag één antwoordmogelijkheid.

Beleid en cultuur

Het beleid van een gemeente of bedrijf gaat over veel verschillende facetten. Tegenwoordig is vitaliteit hier een belangrijk onderdeel van. De cultuur binnen een organisatie zegt iets over hoe mensen met elkaar omgaan, hoe er gecommuniceerd wordt, etc.

Onze organisatie heeft een duidelijke doelstelling en een beleid gericht op vitaliteit.
Medewerkers worden betrokken bij het maken van vitaliteitsplannen.
Onze organisatie draagt uit dat gezonde en gemotiveerde werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan positieve resultaten.
Binnen de organisatie is budget beschikbaar om te werken aan vitaliteit.
De tevredenheid van medewerkers wordt periodiek onderzocht en de resultaten worden geïmplementeerd (bijv. MTO).

Collega's en leidinggevenden

Leidinggevenden, zoals een wethouder of afdelingshoofd, vervullen een belangrijke rol op de werkvloer. Zij zijn een voorbeeld voor medewerkers en een ambassadeur van de JOGG beweging. Daarnaast draagt een fijne omgang met collega’s bij een aan prettige werkomgeving.

Het college van B&W / de directie van onze organisatie draagt vitaliteit uit en geeft het goede voorbeeld.
Leidinggevende(n) geven het goede voorbeeld op het gebied van gedrag, normen en waarden t.a.v. vitaliteit.
Leidinggevende(n) maken vitaliteit onderwerp van gesprek op de afdeling.
Collega’s stimuleren elkaar te werken aan vitaliteit.
Er worden regelmatig teamactiviteiten georganiseerd om het teamgevoel te stimuleren.

Werkomgeving

Is er op de werkvloer en tijdens het werk aandacht voor vitaliteit? Het gaat zowel over de werkomgeving als over de mogelijkheden die er zijn om je werkdag vitaal in te richten.

Er worden voldoende mogelijkheden geboden om zelf aan de slag te gaan met vitaliteit.
Medewerkers worden gestimuleerd om te werken aan de fysieke en mentale gezondheid.
Medewerkers hebben de mogelijkheid om hun werk-privé balans zelf vorm te geven (bijv. thuiswerken, flexibele werktijden).
Medewerkers hebben voldoende vrijheid om hun werk zelf in te richten (bijv. afwisseling in taken).
Medewerkers werken in een prettige en veilige werkomgeving (bijv. verwarming, luchtkwaliteit of geluid).

Eigen inzetbaarheid

Eigen inzetbaarheid gaat erover in hoeverre medewerkers zelf initiatief tonen om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.  

Medewerkers weten waar zij informatie kunnen vinden over de mogelijkheden op het gebied van vitaliteit (bijv. intranetpagina).
Medewerkers zijn zich bewust van het belang van vitaliteit voor henzelf en de werkgever.
Medewerkers maken gebruik van de aangeboden mogelijkheden om te werken aan vitaliteit.
Medewerkers weten welke verantwoordelijkheid zij zelf hebben in het kader van hun vitaliteit.
Medewerkers tonen zelf initiatief om binnen de organisatie te werken aan hun eigen vitaliteit.

Hoe gezond is jouw werkvloer? Check het met onderstaande lijst.

Aandacht voor traplopen
Een sportruimte
Aandacht voor lunchwandelen
Een stimulans om de fiets te pakken i.p.v. de auto
Aandacht voor dynamisch werken (bijv. beweegmomenten)
Georganiseerde sportactiviteiten
Voldoende ontspanningsmomenten
Aandacht voor 'goed slapen'
Informatie over mentale vitaliteit
Aandacht voor (werk)stress
Aandacht voor pesten op het werk
Fietsplan
Vitaliteitsbudget (bijv. pgb)
Budget voor persoonlijke ontwikkeling
Korting op beweegactiviteiten
Collectieve zorgverzekering
Staand of wandelend vergaderen
Deskbikes
Werkplekonderzoeken
Workshop fysieke werkplek
Instelbare bureaustoelen
Zit-stabureaus
Planten op de werkvloer
Rookbeleid
Het ontmoedigen van roken
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Een gezonde kantine die voldoet aan de normen van het Voedingscentrum
Gezonde borrels
Gezonde traktaties
Aandacht voor het eten van groente
Fruit op de werkvloer
Voldoende waterpunten
Informatie over gezonde voeding
Vergadergroente