Een rookvrije werkplek?

Sinds 1 januari 2004 hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek. Sinds juli 2008 geldt het daaruit voortvloeiende rookverbod ook in de horeca, kunst- en cultuursector. Daarmee zijn alle werkgevers vanaf nu verplicht om medewerkers een rookvrije werkplek te bieden. Deze vragenlijst is onderdeel van de BRAVO Company Check van NISB.

Bieden jullie informatie over roken?

Worden de medewerkers voldoende geïnformeerd over de gevolgen van roken en de maatregelen ter preventie van roken op het werk? Bijvoorbeeld via het personeelsblad, intranet, e-mail, platform, mededelingenbord, informatiesessie, interview of campagne?

Zijn medewerkers betrokken?

Worden medewerkers betrokken bij de uitvoering en handhaving van het anti-rookbeleid?

Bieden jullie ondersteuning?

Kunnen medewerkers die willen stoppen met roken terecht bij groepstraining, individuele coaching of meer informatie verkrijgen?

Zijn er voldoende middelen en budget beschikbaar?

Zijn er voldoende middelen en budget beschikbaar om rokende medewerkers te begeleiden bij het stoppen met roken?

Is er in het gebouw een plek waar rokers mogen roken?
Stimuleren jullie stoppen met roken?
Heeft de verantwoordelijke voldoende kennis?
Is er een verantwoordelijke voor het anti-rookbeleid?
Geldt er een compleet rookverbod?

Denk aan alle werkplekken en andere gemeenschappelijke ruimten.

Evalueren jullie het anti-rookbeleid regelmatig?
Garanderen jullie een rookvrije werkplek?