Een bewuste keuze?

Goede voeding is van belang om in vorm te blijven voor werk en privé. Een gezond gewicht voorkomt ziekten en daarmee uitval of verzuim. Deze vragenlijst vormt onderdeel van de BRAVO Company Check van NISB. Hoe scoren jullie?

Worden medewerkers geïnformeerd?

Bijvoorbeeld met voedingstips via personeelsblad, intranet, e-mail, brief, mededelingenbord, informatiesessies, interviews & campagnes?

Worden acties regelmatig geëvalueerd...

...en zo nodig bijgesteld? 

Bieden jullie medewerkers (gratis) fruit aan?
Bieden jullie persoonlijke begeleiding?

Bijvoorbeeld hulp van een diëtiste wanneer een medewerker zijn voedingspatroon wil verbeteren?

Is er vooral gezond aanbod verkrijgbaar?
Wordt een gezonde keuze gestimuleerd?

Bijvoorbeeld door lagere prijzen, aantrekkelijke presentatie of gratis proeven?

Worden de medewerkers betrokken bij ...

...activiteiten rondom gezonde voeding?

Is de behoefte aan gezonde voeding gepeild?
Zijn er middelen om het thema aandacht te geven?
Is er een coördinator/werkgroep 'gezonde voeding'?
Is er aandacht voor gezonde voeding op het werk?