Bewegen en werk?

In deze vragenlijst, onderdeel van de BRAVO Company Check van NISB, vragen we naar Bewegen en werk. Door te bewegen voelen medewerkers zich fitter, herstellen ze eerder van kwaaltjes en kunnen ze het werk fysiek en ook mentaal beter aan, met minder uitval tot gevolg. Bewegen draagt bij aan vitale medewerkers en daarmee aan een vitaal bedrijf. Hoe scoort jullie organisatie?

Organiseren jullie beweeg- en sportactiviteiten?

Denk bijvoorbeeld aan bedrijfssport, lunchwandelen of bewegen op het werk?

Bieden jullie sport- en beweegactiviteiten?

Bieden jullie sport- en beweegactiviteiten aan buiten werktijd, bijvoorbeeld joggen in groepsverband, fitnessabonnement, tennisbaanhuur of andere sporten?

Zijn er voldoende middelen?

 Denk aan douches en een fietsenstalling, en is er budget voor het organiseren van activiteiten rondom meer bewegen?

Is de behoefte gepeild?

Is er draagvlak voor beweegactiviteiten en -stimulering?

Is er een aanjager om bewegen te stimuleren?
Is er voldoende themakennis in huis?

Heeft de werkgroep, coördinator of aanjager een opleiding of specifieke informatie gekregen met betrekking tot het stimuleren van meer bewegen van medewerkers in uw organisatie?

Is er een beweegbeleid?

Afspraken waarmee meer bewegen op en rond het werk wordt gestimuleerd?

Vind evaluatie en bijsturing plaats?

Worden activiteiten en maatregelen om bewegen te stimuleren regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld?

Bieden jullie begeleiding in sport?

Bieden jullie begeleiding aan medewerkers die willen sporten? Bijvoorbeeld een leefstijlcoach, personal trainer of abonnement?

Stimuleren jullie fietsen of lopen naar het werk?
Hebben medewerkers toegang tot sportfaciliteiten?