Werkstress is actueel onderwerp, waar iedere organisatie mee te maken heeft. Wat kun je als organisatie doen om ervaren werkstress te verminderen en het arbeidsplezier te verhogen?


Werkstressoren

De combinatie van werkstressoren en energiebronnen bepaalt in hoeverre medewerkers met plezier aan het werk zijn of stress ervaren. Onder werkstressoren vallen alle fysieke, mentale en emotionele eisen die het werk aan medewerkers stelt, zoals een hoge werkdruk, lastige klanten of een onprettige werkomgeving.

Werkstressoren zijn factoren die vaak leiden tot aanhoudende spanning en werkgerelateerde stress. De stress is te herkennen aan vermoeidheid of uitputting, KANS (klachten aan arm, nek en/of schouder) en psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn of concentratieproblemen). Gevolgen voor de langere termijn zijn onder andere: ziekteverzuim, verminderde prestaties en uitval.

Energiebronnen

Energiebronnen ondersteunen medewerkers bij het omgaan met werkstressoren. Deze werk gerelateerde bronnen hebben een positief effect op bevlogenheid en toewijding. Voorbeelden zijn gerichte feedback, coachend leiderschap en autonomie. Voldoende energiebronnen zorgen ervoor dat medewerkers tevreden zijn, gemotiveerd blijven en plezier houden in hun werk. Bovendien zijn bevlogen medewerkers vaker bereid om een stapje extra te doen voor de organisatie of voor collega’s en werkt bevlogenheid aanstekelijk. Op lange termijn leidt dit tot betrokkenheid bij de organisatie, behoud van personeel en verhoogde bedrijfsprestaties.

Stappenplan

Hoe kun je succesvol het werkplezier van medewerkers verhogen? Gebruik het stappenplan ter inspiratie.

Stap 1. Onderzoek de medewerkerstevredenheid

De eerste stap is om erachter te komen hoe de situatie op dit moment is. Waar lopen medewerkers tegenaan? Waar liggen kansen? Denk aan leiderschapsontwikkeling, gezondheidsmanagement en opleiding.

Stap 2. Laat medewerkers meedenken

Hoe zouden medewerkers het werk graag willen beleven in de toekomst? Organiseer een moment waarbij de visie en missie van het bedrijf centraal staan en waarbij iedere betrokkene mee mag denken. Stel samen doelen op voor de komende periode en spreek een moment af waarbij deze doelen behaald moeten zijn (bijvoorbeeld na 3 jaar).

Stap 3. Werk actief aan een gezondere organisatie

Gebruik de input van de medewerkers actief en breng waar nodig verandering aan in de huidige werkomgeving. Geef medewerkers voldoende ruimte om vragen te stellen en tussentijds resultaten te bespreken.

Stap 4. Evalueer

Bekijk na een jaar hoe je ervoor staat als organisatie door opnieuw de medewerkerstevredenheid te toetsen. Zijn alle verbeterpunten doorgevoerd? Wat is er nog nodig om de doelen te behalen?