BrabantZorg zet in op duurzame inzetbaarheid. ‘Als zorgorganisatie proberen wij onze medewerkers te activeren in beweging te komen. En dan doel ik absoluut niet op het uitoefenen van allerhande sportactiviteiten, maar dat ze stilstaan bij duurzame inzetbaarheid en zichzelf de vraag voorleggen waar ze over 5 jaar staan.'

'Zijn ze dan bijvoorbeeld nog (met plezier) aan het werk binnen BrabantZorg? Duurzame inzetbaarheid is zowel voor BrabantZorg als onze medewerkers van groot belang. Medewerkers die gezond, veilig en met plezier hun werk doen, perspectief en mogelijkheden op groei en ontwikkeling hebben, versterken hun arbeidspositie. Als werkgever zijn we gebaat bij betrokken en gemotiveerde werknemers. Dit vertaalt zich uiteindelijk ook in betere bedrijfsresultaten.’ Dat zegt Femke Bartels, adviseur gezondheidbeleid binnen BrabantZorg.

Deze zorgorganisatie, met circa 5.500 medewerkers, biedt wonen, zorg en welzijn aan in en vanuit locaties in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bartels vertelt dat zo’n tien jaar geleden - mede ingegeven door een hoog ziekteverzuim - een begin werd gemaakt met de introductie van een gestructureerd gezondheidsbeleid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. ‘Een beleid met als uitgangspunt preventie. Dus niet langer ad hoc reageren pas op het moment als er problemen zijn.’

brabantzorg 2

Voorkomen fysieke en psychische belasting

Gaande de rit heeft BrabantZorg het gezondheidsbeleid verder uitgekristalliseerd. ‘De basis is het voorkomen van zowel fysieke en psychische belasting. Het is aan BrabantZorg om ervoor te zorgen dat alle medewerkers met veel plezier en in goede gezondheid hun werk kunnen doen. Zo zijn inmiddels voor alle medewerkers zogenoemde ergocoaches beschikbaar die de medewerkers ondersteunen om fysieke overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook is er de mogelijkheid om een spreekuur van de bedrijfspsycholoog en het bedrijfsmaatschappelijk werk te bezoeken en organiseren we organisatiebreed bedrijfsfitness waarvoor we een samenwerkingsverband hebben afgesloten met Fitland. En er zijn twee coördinatoren actief die workshops over gezond gedrag verzorgen voor de medewerkers. Bijvoorbeeld “Eigen verantwoordelijkheid voor gezond gedrag”, maar ook “Hoe bewaak ik mijn grenzen?”. Daarnaast zijn de locaties vrij om zelf verdere invulling te geven aan het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld door middel van organiseren van BRAVO-dagen, workshops het herkennen van signalen die duiden op overbelasting, het organiseren van sportevenementen en -toernooien, fitness en het organiseren van yogalessen.


"Als zorgorganisatie proberen wij
onze medewerkers te activeren in beweging te komen”

brabantzorg3

Nieuwe definitie gezondheid

Inmiddels heeft BrabantZorg een nieuwe visie op gezondheid geformuleerd in de strategische visie 2015-2020. ‘Onze kijk op gezondheid is van levensbelang. Het bepaalt elke dag weer hoe goed we ons voelen. Zien we alleen de ziekte, de gebreken en belemmeringen of zien we óók mogelijkheden en kansen? Zien we patiënten of mensen? Medewerkers of collega’s? ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze definitie van de Nederlandse arts en onderzoeker Machteld Huber hebben wij dus omarmd. Het is méér dan een positieve kijk op gezondheid, het is een positieve kijk op het leven. Het gaat erom dat medewerkers het vermogen hebben zich aan te passen aan datgene wat ze in het dagelijks leven tegenkomen’, aldus Bartels.

Meedenken gezondheidsbeleid

Op de vraag of het beleid een gunstig effect heeft op de verzuimcijfers, antwoordt Bartels dat niet te weten. ‘Dat is moeilijk te meten, bovendien willen we ons gezondheidsbeleid niet medicaliseren. Wat we wel zien is dat medewerkers zich vroeger pas tijdens verzuim bij de psycholoog of het maatschappelijk werk meldden. Nu vraagt 50% om advies voordat er sprake is van verzuim. Wat we wel periodiek meten, is hoe onze medewerkers het werken bij BrabantZorg ervaren. In dit onderzoek worden factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van medewerkers meegenomen. De tevredenheidpercentages daarover vertonen een stijgende lijn. Ook ervaren zij het positief dat ze kunnen meedenken over gezond werken en dat er met hen van gedachten wordt gewisseld hoe we met elkaar de zorg optimaal voor elkaar kunnen krijgen, uiteraard in relatie tot onze nieuwe definitie op gezondheid. Ook zijn de mensen blij om voor BrabantZorg te werken en de wijze waarop de organisatie voor de medewerkers zorgt en openstaat voor initiatieven van de medewerkers.’

Ambassadeurs

Het brengt Bartels tot slot vrijwel automatisch op het advies voor andere ondernemingen die een gezondheidsbeleid binnen de bedrijfsvoering willen invoeren. ‘Maak vitaliteit en duurzame inzetbaarheid gespreksonderwerpen binnen je hele organisatie en maak gebruik van medewerkers die deze onderwerpen een warm hart toedragen . Daar zit het enthousiasme en dat verspreidt zich als de beroemde olievlek over de rest van je organisatie.’