Een PMO is een Preventief Medisch Onderzoek en kan aangeboden worden door een werkgever. Een PMO bestaat vaak uit een online vragenlijst, diverse fysieke metingen als bloeddruk, cholesterol en BMI en een adviesgesprek. Er is een wettelijke verplichting vanuit de arbowetgeving om medewerkers periodiek een PMO aan te bieden.

Voordelen van een PMO:

  • Zorgt voor bewustwording bij de medewerker; hoe sta je ervoor?
  • Op organisatieniveau kun je een groepsrapportage ontvangen waarbij aandachtspunten binnen de organisatie zichtbaar worden.
  • Een PMO biedt een mooie nulmeting voor de start van een project op het gebied van vitaliteit.
  • Goed werkgeverschap; medewerkers vinden het vaak fijn dat hun werkgever aandacht besteed aan dit onderwerp.