Hoe is de sfeer op je werk? Voel jij je veilig op de werkvloer? 1 op de 6 medewerkers wordt gepest. Pesten op het werk kan ernstige gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor collega’s en de organisatie.

Wat is pesten?

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag waarbij iemand niet in staat is om zich te verdedigen.

Wat zijn de gevolgen?

 • Negatieve emoties
 • Gezondheidsklachten
 • Verminderde productiviteit
 • Meer verzuim
 • Verhoogde kans op uitstroom

 

Herken de signalen

Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen een persoon, maar ook achter de rug om plaatsvinden. Er is sprake van pestgedrag wanneer iemand herhaaldelijk …

 • …wordt bespot
 • …kritiek krijgt
 • …wordt uitgescholden
 • …fysiek wordt aangevallen
 • …wordt bedreigd
 • …wordt buitengesloten en genegeerd
 • …te maken heeft met ‘practical jokes’
 • …wordt genoemd in roddels

Wat kun je doen...

...als je gepest wordt?

 • Trek een grens.
 • Maak duidelijk aan de pester dat het gedrag niet wordt geaccepteerd.
 • Zijn er meer collega’s slachtoffer van pestgedrag? Zoek elkaar op, samen sta je sterker.
 • Meld pestgedrag altijd. Bijvoorbeeld aan je leidinggevende, vertrouwenspersoon of klachtencommissie.

...als collega?

 • Steun de gepeste.
 • Spreek de pester aan op zijn gedrag.
 • Zoek medestanders onder collega’s.
 • Maak een melding.

...als werkgever?

 • Maak duidelijk dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd. Stel een beleid op met duidelijke sancties.
 • Geef medewerkers het gevoel dat ze terecht kunnen bij hun leidinggevende om te praten.
 • Stel een vertrouwenspersoon aan.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Stel een klachtencommissie aan waarbij medewerkers terecht kunnen met klachten over pestgedrag.