De omgeving voedt jongeren op, ook het eerste bijbaantje. Daarom bereiken we met Gezonde Werkvloer ook de werkgevers van jongeren. En de werkplekken van ouders. Op deze website treft u inspiratie om te werken aan gezonde werkvloer. Van tips en verhalen uit de praktijk, tot praktische tools en checklists. Ga zelf aan de slag met gezonde werkvloer en bezoek regelmatig deze site voor meer inspiratie.

Vanaf 15 jaar gaan veel jongeren aan het werk. Sommigen al voor een echte baan, anderen voor een bijbaantje. De werkvloer is vanaf dan een omgeving waar de jongere veel tijd doorbrengt. Met gezondewerkvloer.nl binnen JOGG-gemeenten worden werkgevers geïnspireerd om de werkvloer tot een vitale omgeving te maken. 

jongeren werk laptop

Begin bij jezelf

De gemeente is ook een werkvloer. Jullie organisatie heeft wellicht al veel aandacht voor leefstijl en vitaliteit. Kunnen medewerkers wel een duwtje in de juiste richting gebruiken? Hoe staat het met het bedrijfsleven in de gemeente? Is jullie omgeving te inspireren met gezondewerkvloer.nl? Is er meer activiteit nodig en willen lokale aanbieders misschien aanhaken? Bekijk in de omgeving welke mogelijkheden er zijn om een vitaliteitsprogramma voor medewerkers te starten.


Lokale inspiratiebijeenkomsten

Om werkgevers en medewerkers op weg te helpen biedt Jongeren Op Gezond Gewicht ‘De Gezonde Werkvloer': lokale inspiratiebijeenkomsten voor bedrijven en organisaties uit de publieke, private en maatschappelijke sector.  Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de JOGG-regisseurs.

De positieve gevolgen van een gezonde leefstijl zijn verstrekkend. Jongeren – de medewerkers van de toekomst – die opgroeien in een gezonde omgeving zijn fysiek, psychisch en sociaal sterker. Ook werkgevers varen wel bij fitte medewerkers. Ze presteren beter, hebben zin in hun werk en verzuimen minder. Omdat het bevorderen van een gezonde leefstijl een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is, streeft Jongeren Op Gezond Gewicht naar nog meer samenwerking. Lokale partijen, publiek en privaat, kunnen gezamenlijk het tij keren.

voorbeelden inspiratiesessies      zelf een inspiratiesessie organiseren?

sessie tpagthuys

JOGG gemeenten

Voor gemeenten

Met de Gezonde Werkvloer inspiratiebijeenkomst en gezondewerkvloer.nl, is de gemeente:

  • Een baanbreker op het gebied van vitaliteit en publiek-private samenwerking
  • Voorloper van een brede lokale aanpak van gezondheidsbeleid
  • Een interessante, actieve vestigingsplaats
  • Er ontstaan mogelijk nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden
  • Aandacht in de (lokale) media en
  • Extra aandacht voor succesvolle praktijkvoorbeelden van lokale werkgevers. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@gezondewerkvloer.nl. JOGG-gemeente worden? Ga dan naar jogg.nl