Op maandag 17 september jl. zijn tijdens NL Vitaal in Zaandam de eerste exemplaren van de door JOGG ontwikkelde Kansenkaart Gezondheid en de Omgevingswet overhandigd aan wethouder Gerard Slegers van Zaanstad, wethouder Harry Rotgans van Purmerend en Charles Wijnker, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van VWS. Met deze Kansenkaart is inzichtelijk gemaakt welke kansen er op het gebied van gezondheid zijn in de fysieke leefomgeving.

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de maatschappelijke doelen van deze wet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Gemeenten en waterschappen staan hierbij aan de lat.

Uitreiking kansenkaart

 

De concrete focus op een gezonde fysieke leefomgeving biedt kansen voor de lokale JOGG-aanpak. Daarom presenteert JOGG de ‘Kansenkaart Gezondheid en de Omgevingswet’.

Op de Kansenkaart wordt antwoord gegeven op 2 centrale vragen:

  1. Wat is de Omgevingswet en welke kansen biedt deze voor lokale JOGG-doelen?
  2. Welke kansen biedt de Omgevingswet voor een lokaal JOGG-team?  

Deze kansenkaart is tot stand gekomen in drie actieve denksessies met deskundigen van de volgende organisaties: Platform31, VNG, VSG, GGD Ghor, Pharos, RIVM, Nyenrode Business University, PPS Construct, Hogeschool Windesheim, Zwolle Gezonde Stad, SportDrenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, Kompan, BPD gebiedsontwikkeling, de gemeenten Utrecht, Harderwijk, Amsterdam, Noordwijk en Zaanstad en medewerkers van Jongeren Op Gezond Gewicht.

JOGG hoopt dat de Kansenkaart zal aanzetten tot een prominentere positie van gezondheidsbevordering in het ruimtelijke domein en dat de geformuleerde kansen openingen creëren voor dialoog, interactie en samenwerkingen over domeinen heen.

Vragen en opmerkingen over deze Kansenkaart kun je richten aan Koos Leeuw, adviseur JOGG-aanpak, via telefoonnummer 06-21395169 of per e-mail: koos.leeuw@jogg.nl.