Drie maal per dag gaat in de productieruimtes van Floricultura in JOGG-gemeente Heemskerk en Assendelft de zoemer. Alle productiemedewerkers, onderbreken massaal hun werk en gaan gedurende twee à drie minuten allerlei lichamelijke oefeningen doen met het accent op rekken en strekken.

Deze zogenoemde micropauzes zijn de belangrijkste erfenis van de in 2015 georganiseerde themamaand “Gezond werken begint bij jezelf” bij Floricultura. Een bedrijf dat met de productie van 60 miljoen orchideeën per jaar tot één van de grootste orchideeënveredelaars in de wereld behoort!

Ageeth van der Hoorn, een  van de personeelsfunctionarissen bij Floricultura, duidt het belang van de micropauzes. ‘Wij zijn een puur productiebedrijf. Onze mensen voeren veel repeterende handelingen uit. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn: dat is een belasting voor het fysieke gestel. Daarom lassen we micropauzes in. Door het werk kortstondig te onderbreken en lichamelijke oefeningen te doen, wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Het is preventief bedoeld, om klachten te voorkomen.'


Functioneringsgesprekken

Hoewel er in het begin weerstand bestond tegen de micropauzes, doet nu iedereen mee en is men echt enthousiast. Op de 700 medewerkers, is er één medewerker die het vertikt. En die blijft het, ook na een aantal gesprekken, pure betutteling vinden. Ze blijft weigeren mee te doen. ‘Dat laten we maar zo. Jammer, want als werkgever hechten wij er wel veel belang aan worden nut en noodzaak van de micropauzes ook meegenomen in de functioneringsgesprekken. De micropauzes zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar zijn ook leuk om te doen. Ze bevorderen het groepsgevoel, geven energie en geven plezier aan de werkdag’, aldus Van der Hoorn.

'De themamaand was voor de Arbodienst waarbij Floricultura is aangesloten, de reden om het bedrijf te nomineren voor de Stigmas publieksprijs “Gezond & Vitaal Werken”. Tijdens het vorig jaar georganiseerde event “Vitale bedrijven hebben de toekomst” werd Floricultura dan ook uitgeroepen als de publiekswinnaar!

sessie Floricultura

Gezonde werkhouding

Tijdens de themamaand “Gezond werken begint bij jezelf”, lag naast gezonde voeding en beweging het accent ook op een letterlijk en figuurlijk gezonde werkhouding. Floricultura liet een ergonoom komen die de medewerkers allerlei tips gaf om de lichaamshouding tijdens het werk te verbeteren. Dat gold ook voor de fabrikant van de stoelen waarop de medewerkers zitten.

Van der Hoorn: ‘Inmiddels hebben veel medewerkers een zogenoemde back joy. Het is een soort van kuipje voor op de stoel waardoor je automatisch rechtop zit. Het zorgt op een natuurlijke wijze voor een correcte zithouding en ondersteunt de wervelkolom. Daarnaast is het leuk te melden dat sinds de door onze georganiseerde themamaand over gezondheid, meer mensen op de fiets naar het werk komen en men meer doordrongen is van het belang van gezonde voeding naast de noodzaak van bewegen.’

Tips

Uit de ervaringen die de personeelsfunctionaris heeft opgedaan, ventileert zij de volgende tips voor bedrijven die ook met vitaliteit aan de slag willen.
 

  • Maak er een groepsopdracht van, door een team samen te stellen die vertegenwoordigd wordt vanuit verschillende afdelingen;
  • Betrek medewerkers bij de plannen: inzicht geeft begrip. Leg goed uit waarom je dingen wil veranderen;
  • Doordring de medewerkers ervan dat gezond werken bij jezelf begint.