Werken aan gezondheid loont. Het leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Juist in tijden van vergrijzing en langer doorwerken is het belangrijk om te investeren in gezondheid.

De film illustreert de urgentie voor gezondheidsbevordering op de werkplek en laat zien hoe het staat met onze leefstijl in Nederland. Daarnaast laat de film de effecten en de meerwaarde zien van investeren in gezondheid op de werkplek.