Ontbijtbijeenkomst vitale werkgevers en werknemers in Venray

De kalender geeft 25 september aan. De klok in het gemeentehuis van Venray slaat bijna 8 uur. Ruim 70 belangstellenden, afkomstig uit het lokale bedrijfsleven, de gemeente en gezond en welzijn, doen zich tegoed aan een heerlijk ontbijtje. Zij allen laten zich deze ochtend inspireren, delen kennis en tips, gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de vele voordelen van een vitale werkvloer.  Als gastheer treden op:  de gemeente Venray, Leefstijlakkoord Venray, de plaatselijke Rabobank, Jabil, JOGG Venray en JOGG  landelijk.


Verbinding tussen thuis, school en werk

Bij haar opening benadrukte dagvoorzitter Cécile Prakke - bestuurssecretaris en adviseur JOGG landelijk - dat inmiddels een derde van alle gemeenten in Nederland, waaronder Venray,  een JOGG-gemeente is. ‘Met de JOGG-aanpak verbinden we mensen en initiatieven lokaal in de wijk om een gezonde omgeving te creëren, op scholen, in de sportomgeving, thuis en waar wordt gewerkt. Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en over het algemeen minder vaak ziek. Het loont dus om te investeren in een gezonde leefstijl. Er zijn gelukkig veel laagdrempelige en eenvoudige initiatieven voor werkgevers en hoeft dit niet kostbaar te zijn.  Het gaat om het doorbreken van gewoonten. Dat is vooral een kwestie van doen en volhouden.’

Inspiratiesessie Venray

De gezondste jeugd van Limburg in 2022

Wethouder Martijn van der Putten, die namens de gemeente Venray een welkomstwoord sprak, beaamde dat volmondig. ‘Bij ons staat vitaliteit hoog op de agenda. Zowel richting inwoners als de ambtenaren die binnen de gemeente werkzaam zijn. Uitgangspunt is een letterlijk en figuurlijk gezonde toekomst voor geheel Venray.  In alle geledingen van onze stad moet de gezonde keuze de gemakkelijke keuze zijn en/of worden.’ 

En wat dat betreft zijn ze in Venray goed op weg met het recent gesloten Leefstijlakkoord, de lokale verbinding van het landelijke Preventie- en Sportakkoord dat sportformateur Maurice Ambaum kort toelichtte. Bij dit publiek-private samenwerkingsverband tussen gemeente,  partners rondom sport, beweging, gezondheid en zorg en het lokale bedrijfsleven  wordt de verbinding gelegd tussen sport en preventie: de essentie is duurzaam fitter, gezonder en vitaler.  Het akkoord is door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) genomineerd als één van de beste sport- en beweeginitiatieven van Nederland!

En daar blijft het niet bij in Venray, zo liet Puck Rijs, JOGG-regisseur in Venray, haar gehoor weten. ‘We zijn op alle fronten druk doende: op  het werk, thuis, bij de sportvereniging en ook voor de klas. Wij hebben de ambitie om in 2022 de gezondste jeugd van Limburg binnen onze gemeentegrenzen te hebben.’

Kennis over lichaam en geest is basis voor duurzaam presteren

Daarna was het de beurt aan Herre Zonderland, broer van Epke Zonderland die de zaal meenam in een boeiend betoog over energiemanagement.  Hij vertaalt topsport naar het dagelijks werk. ‘Vergeet niet dat kennis over lichaam en geest de basis is voor duurzaam presteren. Na fysieke, mentale en emotionele inspanning herstelt het lichaam zich beste door rust. Wat dat betreft is er weinig verschil tussen topsporters en werknemers. In alle gevallen geldt dat het lichaam het beste herstelt door slaap. Gevolgd door gezonde voeding, bewegen en onder andere sport.  Om de batterij op een juiste manier weer op te laden is het noodzakelijk dat werknemers zelf weten waar de pieken en dalen zitten op een werkdag. Zorg een beetje goed voor je zelf, je lichaam is de beste apotheek.’

Tips die hij de aanwezige ondernemers meegaf: zorg voor een juiste balans tussen werk en privé, dat vermindert de werkstress. Las beweegmomenten in voor werknemers die overwegend zittend werk hebben en ondersteun werknemers in hun keuze voor een gezonde leefstijl door gezonde voeding alsook sporten en bewegen te stimuleren. ‘En geef als werkgever zelf het goede voorbeeld.’ Op de vraag van Cécile Prakke hoe moeilijk het is om gedrag te veranderen, antwoordde Herre Zonderland: ‘Je moet jezelf afvragen hoe graag je het wil. Wie zegt geen tijd te hebben, stelt geen prioriteit. En je moet het voor jezelf makkelijk genoeg maken, kleine stappen’. 

Persoonlijk geluk centraal stellen

Hoe je ideeën vertaalt richting werkvloer kwam aan bod bij de best practices. Achtereenvolgens  Rabobank Horst-Venray, Jabil en de gemeente Venray gaven de toehoorders een kijkje in de eigen vitaliteitskeuken. Frédy Frederiks, manager particulieren & private banking én manager happiness bij de Rabobank, zei dat bij iedere organisatie de mensen het meest waardevol zijn. ‘Zitten zij lekker in hun vel dan straalt dat af op de klant. In onze aanpak hebben we het persoonlijk geluk van de medewerkers centraal gesteld.  Dat hebben we enerzijds gedaan met een proeftuin werkgeluk door de fysieke omgeving aan te passen. Onder andere het aanbieden van fruitsappen en de aanschaf van ergonomisch meubilair. Anderzijds hebben we een symbolische proeftuin ontwikkeld door het aanbieden van stages, cursussen en workshops. Kortom, medewerkers laten proeven aan zaken voor persoonlijke ontwikkeling, bedoeld voor zowel het lijf als de geest.’


Iedere levensfase kent andere behoeftes

Niels Reijnen, HR-manager bij het multinationale technologiebedrijf Jabil, vertelt dat bij Jabil de insteek duurzame inzetbaarheid is. ‘Wij willen dat onze medewerkers gezond en fit hun pensioengerechtigde leeftijd halen. Wij gaan ervan uit dat iedere levensfase andere behoeftes kent. Dus voor de medewerkers die ouder worden, bijvoorbeeld meer rustmomenten inlassen. Wij bieden maatwerk aan gedurende de gehele levensloop, gedurende het gehele werkende leven, we noemen dat het Generatie-pact.  Maatwerk gericht op het fit en vitaal houden van de medewerkers en continu aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij trachten wij de mensen te prikkelen, zodat ze nadenken over hun levensstijl. Verder besteden we ook veel aandacht aan veiligheid: wij merken dat dit ook resulteert in hogere productiviteit, minder verzuim en wederzijds respect.’

bootcamp

Maak gebruik van passie en talent van medewerkers

Bij de gemeente Venray staat de vitaliteitsaanpak in het teken van meer gebruik maken van de talenten en passie van de eigen medewerkers. Henk van den Heuvel, HR-manager, zegt dat de gemeente in 2018 is gestart met het aanbieden van diverse activiteiten. Hij noemt onder ander bootcamp, pilates en yoga. ‘Verder willen we vooral mensen zelf het initiatief laten nemen, waarbij wij in het begin faciliteren. Dat doen we door  onze mensen tijdens de lunch de mogelijkheid te bieden om het podium te pakken en iets te vertellen waardoor zij gepassioneerd raken of zijn. Dat werkt echt aanstekelijk en zet toehoorders niet alleen aan tot nadenken maar ook tot doen. Bijvoorbeeld iemand die vertelt helemaal gek te zijn van yoga.  Wij zien dat veel mensen gebruik maken van de activiteiten die we aanbieden. Zo ontstane allerlei activiteiten en clubjes die mensen zelf onderhouden’.

Op de slotvraag gaven Rabobank, Jabil en de gemeente de zaal als tips mee: doe het in kleine stapjes, stel niets verplicht. Geef als management het goede voorbeeld en faciliteer je mensen als ze goede ideeën hebben.

Werknemer is verantwoordelijk voor eigen gezondheid

Daarna gingen de aanwezigen samen in gesprek over de eigen praktijk om ervaringen uit te wisselen tijdens de break-out-sessie en werd gediscussieerd over een aantal stellingen. Zoveel mensen zoveel meningen. Toch kon de conclusie worden getrokken dat een gezonde leefstijl niet verplicht moet worden opgelegd. Dat de werkgever de juiste voorwaarden op het werk moet creëren, kan faciliteren maar dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Een financiële prikkel kan helpen, maar is alleen niet voldoende om mensen aan te sporen om in beweging te komen. Maatwerk is belangrijk, en  het management moet zelf het goede voorbeeld geven dat het een belangrijk onderwerp is. En… het moet vooral leuk zijn om aan vitaliteit te werken!

Andere suggesties en opmerkingen waren:

  • Leefstijl is een privékwestie, maar een ongezonde leefstijl mag geen groepsresultaat beïnvloeden;
  • Praat niet oeverloos over een gezonde leefstijl, maar ga gewoon aan de slag;
  • Doe het samen, doe het met elkaar;
  • Verandering moet uit de werknemer zelf komen;
  • Gewoon beginnen met een praktische en laagdrempelige aanpak;
  • Vraag werknemers wat ze zelf willen en leuk vinden om te doen.

Bekijk het filmpje voor een sfeerimpressie van de bijeenkomst