‘Vitale medewerkers zijn energiek, goed inzetbaar, productiever en over het algemeen minder ziek’

Dagvoorzitter Jaap de Graaf gaf de aftrap van de inspiratiebijeenkomst ‘Vitale werkgevers en werknemers’. De bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen, Zaak voor de Sport en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), was bedoeld om de circa 50 aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Zuid-Limburg te inspireren en stimuleren om ook op de werkvloer aan de slag te gaan met de gezonde keuze. “Want vitale medewerkers zijn energiek, goed inzetbaar, productiever en over het algemeen minder ziek”, vertelde Jaap de Graaf.


Vitaliteit voor iedereen lonend

Cécile Prakke - bestuurssecretaris en adviseur Gezonde Omgeving van Jongeren Op Gezond Gewicht  - hield haar gehoor voor dat het loont om te investeren in een gezonde leefstijl van medewerkers. “Vitaliteitbeleid drukt de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. En zo’n beleid hoeft echt niet ingewikkeld en/of duur te zijn. Integendeel, je kunt al heel simpel beginnen. Bied bijvoorbeeld werkfruit aan, zorg voor een kantine met een gezond aanbod, stimuleer medewerkers vaker de trap te nemen en op de fiets naar het werk te komen. Eenvoud leidt tot borging binnen de organisatie. En belangrijk is dat de medewerkers beseffen dat ze het niet voor hun werkgever doen, maar voor zichzelf. Het gaat om de eigen persoonlijke vitaliteit.”
 
Dat de tijd rijp is om vitaliteit op de agenda van het bedrijf te zetten, blijkt uit eerder uitgevoerd  onderzoek onder medewerkers. Daarbij geeft 71 procent van de ondervraagde medewerkers aan vitaliteit en een gezonde leefstijl belangrijk te vinden. 73 procent erkent dat een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijk is. Andere uitkomsten: 52 procent ervaart een hoge werkdruk en 49 procent geeft aan dat langdurig zitten het meest van invloed is op vitaliteit.

Aan het slot van haar presentatie wees Cécile Prakke haar toehoorders op een online platform van Jongeren Op Gezond Gewicht dat in het eerste kwartaal van 2017 wordt gelanceerd. “Hierop vindt u allerlei praktische tips en tools, alle beschreven best practices en specifieke thema’s m.b.t. vitaliteit die verder worden uitgediept. Het eerst thema betreft langdurig zitten en dan specifiek de gevaren ervan en hoe dat te bestrijden.”

Bekijk het ezine


Organiseer een Inspiratiesessie Gezonde Werkvloer

Wil je de werkomgeving van jouw netwerk gezonder maken? JOGG kan je helpen om een inspiratiesessie Gezonde Werkvloer te organiseren voor de JOGG-gemeente, bedrijven en organisaties uit de publieke, private en maatschappelijke sector. Praktijkvoorbeelden inspireren én stimuleren de aanwezigen om ook aan de slag te gaan met het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl binnen hun bedrijf of organisatie.

Lees meer