‘Vitale medewerkers zijn energiek, goed inzetbaar, productiever en over het algemeen minder ziek’

Dagvoorzitter Jaap de Graaf gaf de aftrap van de inspiratiebijeenkomst ‘Vitale werkgevers en werknemers’. De bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen, Zaak voor de Sport en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), was bedoeld om de circa 50 aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Zuid-Limburg te inspireren en stimuleren om ook op de werkvloer aan de slag te gaan met de gezonde keuze. “Want vitale medewerkers zijn energiek, goed inzetbaar, productiever en over het algemeen minder ziek”, vertelde Jaap de Graaf.


Het realiseren van een gezonde omgeving waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Dat is waar Sittard-Geleen als JOGG-gemeente voor staat. 'We willen mensen lokaal met elkaar verbinden: in de wijk, op de sportvereniging, op school en op het werk. In alle gevallen moet er meer aandacht zijn voor gezonde voeding en het belang van voldoende bewegen. Juist ook op het werk. Zeker nu er steeds meer bekend wordt over het gevaar van langdurig zitten.’

‘Het is raar; gebeurt er iets met veiligheid op het werk, dan staat iedereen direct op z’n achterste benen. Maar langzaam doodgaan als gevolg van langdurig zitten is blijkbaar minder erg. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen. Ik besef dat dit een kwestie van een lange adem is. Gedragsverandering kost nu eenmaal tijd. Maar u kunt simpel beginnen door ieder werkdag te starten met tien minuten te bewegen.’ 

Dat zei Ruud Guyt, wethouder Sport en Duurzaamheid in JOGG-gemeente Sittard-Geleen, nadat JOGG-dagvoorzitter Jaap de Graaf eerder de aftrap had gegeven van de inspiratiebijeenkomst “Vitale werkgevers en werknemers”. De bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen, Zaak voor de Sport en Jongeren Op Gezond Gewicht, was bedoeld om de circa 50 aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Zuid-Limburg te inspireren en stimuleren om ook op de werkvloer aan de slag te gaan met de gezonde keuze. ‘Want vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar, productiever en over het algemeen minder ziek’, aldus Jaap de Graaf.

Vitaliteit voor iedereen lonend

Cécile Prakke - bestuurssecretaris en adviseur Gezonde Omgeving van Jongeren Op Gezond Gewicht  - hield haar gehoor voor dat het loont om te investeren in een gezonde leefstijl van medewerkers. “Vitaliteitbeleid drukt de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. En zo’n beleid hoeft echt niet ingewikkeld en/of duur te zijn. Integendeel, je kunt al heel simpel beginnen. Bied bijvoorbeeld werkfruit aan, zorg voor een kantine met een gezond aanbod, stimuleer medewerkers vaker de trap te nemen en op de fiets naar het werk te komen. Eenvoud leidt tot borging binnen de organisatie. En belangrijk is dat de medewerkers beseffen dat ze het niet voor hun werkgever doen, maar voor zichzelf. Het gaat om de eigen persoonlijke vitaliteit.”
 
Dat de tijd rijp is om vitaliteit op de agenda van het bedrijf te zetten, blijkt uit eerder uitgevoerd  onderzoek onder medewerkers. Daarbij geeft 71 procent van de ondervraagde medewerkers aan vitaliteit en een gezonde leefstijl belangrijk te vinden. 73 procent erkent dat een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijk is. Andere uitkomsten: 52 procent ervaart een hoge werkdruk en 49 procent geeft aan dat langdurig zitten het meest van invloed is op vitaliteit.

Aan het slot van haar presentatie wees Cécile Prakke haar toehoorders op een online platform van Jongeren Op Gezond Gewicht dat in het eerste kwartaal van 2017 wordt gelanceerd. “Hierop vindt u allerlei praktische tips en tools, alle beschreven best practices en specifieke thema’s m.b.t. vitaliteit die verder worden uitgediept. Het eerst thema betreft langdurig zitten en dan specifiek de gevaren ervan en hoe dat te bestrijden.”

Sluipmoordenaar
René Sielhorst, directeur It’s My Life, hield zijn gehoor voor dat langdurig zitten een regelrechte sluipmoordenaar is. ´We zijn in Nederland koploper als het gaat om (langdurig) zitten: onze beroepsbevolking zit gemiddeld 8,1 uur per dag. En iedereen moet beseffen dat inactiviteit net zo dodelijk is als roken. Langdurig zitten vermindert ook de denkcapaciteit en wel met 25%. We zullen dus meer moeten bewegen tijdens onze werkdag. Mijn advies is zitten te combineren met lopen en staan. Staand vergaderen, de trap nemen in plaats van de lift, lopend telefoneren of lunchwandelen. Het kan al heel simpel.’   
 
Duurzame inzetbaarheid
Dat het bedrijfsleven in Zuid-Limburg zich niet onbetuigd laat als het gaat om een gezonde werkvloer bleekt uit de best practices. 

 

Om een duurzame leefstijlverandering te bewerkstelligen, zet Koninklijke DSM in op een nieuwe integrale aanpak waarbij het stimuleren van een gezonde leefstijl voortaan is gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid. ‘Het gaat om meerdere aspecten tegelijkertijd; talent, de balans tussen werk en privé en naast fysieke vitaliteit ook aandacht voor mentale gezondheid. We hebben alles samengebracht in een Expertisecentrum waar alle onderwerpen gerelateerd aan inzetbaarheid en vitality samenkomen; het DSM FIT “Worklife Center”. Op deze manier geven wij het belang van vitaliteit vorm en maken we goed zichtbaar dat vitaal blijven een belangrijk onderdeel is van onze bedrijfscultuur’, licht Betty Wijnhoven van DSM toe. ‘Een mooie ontwikkeling is ook dat onze mensen elkaar helpen en coachen om een gezonde leefstijl te stimuleren. Ze gaan er met elkaar over in gesprek.' 

Vitaliteitsbelofte
‘Ons vitaliteitsbeleid gaat breder dan alleen het stimuleren van of informeren over bewegen en gezond eten. Vitaliteit is de ziel van onze organisatie. Ondernemen zien we niet alleen als een manier om geld te verdienen. Het is ook een podium voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijke doel maatschappelijk verbeterd ondernemen, willen we gezamenlijk toegevoegde waarde aan de maatschappij leveren. Daarbij is in onze visie (werk)geluk niet alleen bepalend voor het uiteindelijke succes, maar ook voor de mate van vitaliteit van de persoon in kwestie. Wij sluiten met de mensen die bij ons komen werken een vitaliteitsbelofte waarin we elkaar beloven voor elkaar te zorgen’, aldus Pascal Verheugd, directeur HR bij de gespecialiseerde cateraar Hutten.

Nachtdienst
Sinds 2009 onderschrijft het management van Tredegar Film Products het belang van duurzame inzetbaarheid. Het doel is om de medewerkers te stimuleren om op een gezonde en vitale manier naar de pensioengerechtigde leeftijd toe te werken. Naast preventieve verzuimbeheersing wil de onderneming door middel van duurzame inzetbaarheid tevens de kwaliteit van het productieproces waarborgen. ‘Omdat het productieproces een hoge mate van specialisme en specifieke kennis kent, is het belangrijk zoveel mogelijk medewerkers gezond aan het werk te houden. Daarbij wordt veel aandacht en tijd besteed aan de nachtdienst’, vertelt David de la Rambelje, verantwoordelijke voor het vitaliteitsbeleid. Met zijn enthousiasme is hij inspirator en ambassadeur voor vitaliteit binnen Tredegar.

Met het hele gezin
‘Gingen wij ooit door het leven als een min of meer grote sportvereniging, de laatste jaren hebben we ons meer en meer ontpopt als facilitaire partner voor bedrijven die in de eigen organisatie met vitaliteitsbeleid aan de slag willen. Met partners die bij ons zijn aangesloten vertalen wij vitaliteitsbeleid naar concrete programma’s en producten. Ons veranderingsproces sluit naadloos aan bij het huidige tijdsbeeld waarin duurzame inzetbaarheid steeds meer troef is. En we zien daarbij een duidelijke ontwikkeling naar activiteiten waarbij ook de gezinsleden worden betrokken’, aldus Kirsten Offermanns, manager Stichting ODS.

Uitgebreide interviews met de bedrijven  
Via onderstaande links kun je uitgebreide interviews lezen:

Tips uitwisselen en ervaringen delen 
Tijdens de tafelsessies gingen aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek. Aan de hand van diverse stellingen werden over en weer tips uitgewisseld en ervaringen gedeeld. De belangrijkste uitkomsten werden daarna met elkaar besproken: 

  • Werkgever faciliteert, werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen vitaliteit/leefstijl;

  • Financiële prikkel werkt alleen op korte termijn; 

  • Begin simpel;

  • Start met een of twee dingen, niet met alles tegelijkertijd;

  • Maak gebruik van de enthousiastelingen of ambassadeurs binnen je organisatie; 

  • Een gezonde leefstijl is een vrijwillige keuze;

  • Leg geen verplichtingen op;

  • Geef zelf het goede voorbeeld;

  • Ben je ervan bewust dat gedragsverandering vooral een kwestie is van een lange adem.

Heel passend kregen de aanwezigen aan het eind van de bijeenkomst een aantal mini-breaks voorgeschoteld. Simpele lichamelijke oefeningen om achter het bureau te doen. Oefeningen die het lichaam weer opfrissen en het langdurig (stil)zitten doorbreken! 

 

Bekijk het ezine


Organiseer een Inspiratiesessie Gezonde Werkvloer

Wil je de werkomgeving van jouw netwerk gezonder maken? JOGG kan je helpen om een inspiratiesessie Gezonde Werkvloer te organiseren voor de JOGG-gemeente, bedrijven en organisaties uit de publieke, private en maatschappelijke sector. Praktijkvoorbeelden inspireren én stimuleren de aanwezigen om ook aan de slag te gaan met het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl binnen hun bedrijf of organisatie.

Lees meer