'Gezonde medewerkers zijn productiever, efficiënter en minder vaak ziek. Dat scheelt in de verzuimkosten. Als moeder van 4 weet ik heel goed hoe belangrijk het is om een gezonde leefstijl erop na te houden. Want als je gezond bent zit je gewoon lekkerder in je vel, en dat straal je uit naar je omgeving!'

Dat betekent niet dat je nooit meer iets ongezonds mag hebben, het gaat erom gebruik te maken van de gezonde keuze. Als JOGG-gemeente organiseren we veel activiteiten voor kinderen en op plekken waar veel kinderen komen zoals op scholen en bij sportverenigingen. En nu gaan we met elkaar aan de slag met een gezonde werkvloer. Dat hoort er zeker ook bij. Want medewerkers nemen wat zij ervaren op de werkvloer mee naar huis. Daarom ben ik blij dat de bedrijvenkring en JOGG-Harderwijk elkaar gevonden hebben om een gezonde werkvloer in Harderwijk verder op te pakken.’

Aan het woord is Christianne van der Wal, wethouder van Economische Zaken, Sociale Zaken, Sport, Recreatie en Toerisme in Harderwijk, op de inspiratiebijeenkomst “Vitale werkgevers en werknemers in Harderwijk”. Een bijeenkomst, georganiseerd door de Bedrijvenkring Harderwijk en Jongeren Op Gezond Gewicht, bedoeld om de ruim 50 aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Harderwijk te inspireren en stimuleren om ook op de werkvloer aan de slag te gaan met de gezonde keuze. Immers, vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en doorgaans minder ziek. Dat is lonend voor zowel de werkgever als medewerker.


Maak het simpel

In de opmaat naar de eerste gastspreker hielden Cécile Prakke, bestuurssecretaris en adviseur Jongeren Op Gezond Gewicht en Kasper Doesborgh, JOGG-regisseur Harderwijk de aanwezige ondernemers voor dat je simpel kunt beginnen. ‘Bied werkfruit aan, zorg voor een kantine met een gezond aanbod, stimuleer medewerkers vaker de trap te nemen en op de fiets naar het werk te komen. Eenvoud leidt tot borging binnen de organisatie.  En misschien wel het belangrijkste dat er is: “practice what you preach”, ofwel, “geef zelf het gezonde voorbeeld”, aldus Prakke.

appels in kist

Energiemanagement

Dat de tijd rijp is om vitaliteit op de agenda van het bedrijf te zetten, blijkt uit een eerder uitgevoerd werknemersonderzoek. Daarin gaf 71 procent van de ondervraagde medewerkers aan vitaliteit en een gezonde leefstijl belangrijk te vinden. 73 procent erkent dat een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijk is. 52 procent ervaart een hoge werkdruk en 49 procent heeft last van langdurig zitten.

Voormalig toptennisser Manon Bollegraf wees tijdens de workshop “De dag van de bedrijfsatleet”, haar gehoor nadrukkelijk op het belang van energiemanagement in relatie tot het leveren van (top)prestaties. ‘Het is belangrijk zelf te weten waar de pieken en dalen zitten op een werkdag’. Ook wees zij op het belang van slaap: ‘je moet respect hebben voor het herstel van het lichaam’.

Bij de vertaalslag naar het bedrijfsleven, hoe fysiek en psychisch te herstellen van de inspanningen op het werk, zei Bollegraf dat 80 procent van het herstel ook in dit geval komt van (minimaal 6 uur) slaap. ‘Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk gezonde voeding en bewegen of sporten. Bedrijven kunnen helpen werkstress te verminderen en bijdragen aan een juiste balans tussen werk en privé. Daarnaast kunnen ze medewerkers daadwerkelijk ondersteunen in hun keuze voor een gezonde leefstijl door gezonde voeding als ook sporten en bewegen te stimuleren. En heel belangrijk het beeldscherm op tijd uitzetten. Het licht zorgt ervoor dat je minder goed in slaap zult vallen’.

fietsen

In de praktijk

Dat het bedrijfsleven in Harderwijk zich niet onbetuigd laat als het gaat om invulling te geven aan de gezonde werkvloer, bleek uit de best practices van Perspectief Groep, IKOS en kantoorinrichter Wuestman en de mogelijkheden die sportcentrum Iedema het lokale bedrijfsleven biedt. ‘Vitale mensen met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans, presteren meer en kunnen beter met veranderingen omgaan. Zij dragen daarmee bij aan gezonde organisatie. Door de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers te ondersteunen, stimuleren werkgevers dat ze op lange termijn een positieve bijdrage blijven leveren aan het bedrijf’, aldus Corinne Mulder, PO-manager bij de Perspectief Groep.

Bianca Lipke, werkzaam bij de Harderwijkse kantoorinrichter Wuestman, zei een toenemende belangstelling van de kant van het bedrijfsleven voor dynamische werkplekken te constateren. ‘Denk daarbij aan zit-sta-werkplekken en werkplekken waarbij de medewerker wandelend of fietsend zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daarmee wordt het aantal zituren aanzienlijk verlaagd.’

René de Boer van IKOS Training; ‘Wij proberen mensen, die dreigen kopje onder te gaan als gevolg van een burn-out, te overtuigen over te stappen op een gezonde leefstijl, ongeacht de problemen die ze hebben. Wij stimuleren ze in beweging te komen en gezonder te eten, dat leidt al tot grote verbeteringen.’  Sjaak Salomé en Tristan Oele van Sportschool Iedema - de inspirerende locatie waar de bijeenkomst plaatsvond - voegden daaraantoe: ‘De hedendaagse techniek helpt ons steeds meer om inzicht te verkrijgen hoe je er als mens lichamelijk voor staat… en nog belangrijker: hoe je lichamelijke gesteldheid te verbeteren: meten is weten’.

Uitkomsten en tips

Tijdens de break-out gingen aanwezigen met elkaar in gesprek. Is een financiële prikkel noodzakelijk om in beweging te komen? Bereik je niet alleen de sporter met je aanbod? Wat kun je specifiek voor chauffeurs doen? Waarmee kun je morgen aan de slag? Zo droeg iedereen bij aan vele praktische tips en het delen van ervaringen. Enkele uitkomsten:
 

  • Financiële prikkel is niet noodzakelijk. Het moet van de mensen zelf komen. Het kan wel helpen als een werkgever in het begin een deel van de kosten op zich neemt;
  • Geleidelijk introduceren: start met één of twee dingen;
  • Denk niet alleen aan sport. Laat iedereen op het eigen niveau aansluiten bij wat hen past;
  • Help chauffeurs bij stops om tussentijds bewegen mogelijk te maken. En besteedt aandacht aan gezond eten, ook bij continuroosters en ploegendiensten;
  • Richt een gezonde bedrijfskantine in;
  • Niets moet! Je doet het voor jezelf, kijk wat er wel kan;
  • Werkgever kan faciliteren maar medewerker is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke vitaliteit;
  • Wees je ervan bewust dat gedragsverandering een kwestie van lange adem is;
  • Maak gebruik van de enthousiastelingen/ambassadeurs binnen je organisatie.
chauffeur

Organiseer een Inspiratiesessie Gezonde Werkvloer

Wil je de werkomgeving van jouw netwerk gezonder maken? JOGG kan je helpen om een inspiratiesessie Gezonde Werkvloer te organiseren voor de JOGG-gemeente, bedrijven en organisaties uit de publieke, private en maatschappelijke sector. Praktijkvoorbeelden inspireren én stimuleren de aanwezigen om ook aan de slag te gaan met het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl binnen hun bedrijf of organisatie.

Lees meer